Fakta om pensionister

Fra afskedsdato hører man til i DLF’s fraktion 4: Pensionisterne.

Sørg for at give kredskontoret besked, da kredskontoret ikke automatisk får besked og ændringer ikke kan ske med tilbagevirkende kraft. Det er derfor vigtigt, at kredskontoret kontaktes straks, når datoen for overgang til pensionisttilværelsen kendes.

At dette er i egen interesse fremgår f.eks. af følgende:

  • Kontingentet falder til 1.056 kr. pr. år, heraf 204 kr. til kredsen.
  • Du har adgang til at leje DLF’s sommerhuse til særpris.
  • Du kan (evt. sammen med din ægtefælle, også selv om denne ikke er medlem) søge om at komme på kursus på DLF’s ejendomme.
  • Du har adgang til at deltage i Nordiske Lærerorganisationers Samråds træf for pensionerede lærere på skift i de nordiske lande.
  • DLF forhandler fortsat på dine vegne.
  • Kredskontoret bistår dig fortsat med råd og råd om faglige forhold.
  • Du kan deltage i Øhavets Lærerkreds' aktiviteter for pensionister.