Det pædagogiske paradoks findes ikke i skolereformen

Maartensson
Brian Degn Mårtensson holdt foredrag om konkurrencestatens pædagogik - en kritik og et alternativ på Lærerkredsens åbne medlemskursus

Styrket tvivl
Brian Degn Mårtensson (BDM) er ikke den store fortaler for folkeskolereformen. (1) Det var der næppe nogen der var i tvivl om på Lærerkredsens åbne medlemskursus den sidste weekend oktober. Her holdt han lørdag formiddag sit foredrag om konkurrencestatens pædagogik.
BDM startede med at gøre rede for dagens ’læringsmål’, dvs. det forventede udbytte af hans foredrag. De bestod bl.a. i styrket tvivl i forhold til at holde skole (sund tvivl), mindre konstruktiv tilgang til flere af tidens toneangivende strømninger og reduceret omstillings- og forandringsparathed.

Fri tænkning
Han gjorde det klart hvad han mente at folkeskolen skulle være. Ordet ’skoles’ oprindelige betydning er ’fri tid’ – adskilt fra arbejdet, dvs. tid til fri tænkning – ikke for at gøre noget bestemt ved tingene, men for større indsigt. Folkeskolen bør derfor være et sted hvor et folk sætter sig selv fri, gives frihed - mod, evne til at tænke og handle selv, blive frie og blive sig selv.

At tvinge til frihed
Der ligger heri det gamle pædagogiske paradoks at tvinge til frihed. BDM mener at reformens bagmænd er på vildspor hvis de tror at man nu efter 2500 års diskussioner har løst dette paradoks. Man kan ikke sætte kompetencer foran viden idet viden er basis for kritik.

Debattør
BDM er en flittig debattør på folkeskolen.dk og er i gang med at offentliggøre sit bidrag til hvad der er nødvendigt at gøre. Bidraget består af tre delartikler hvoraf de to første allerede er offentliggjort. (2) Reformen og arbejdstidsbestemmelserne må i første omgang rulles tilbage.

Ved at køre i sænk
Desuden skrev han i slutningen af august en kronik i Politiken: Konkurrencestaten har erobret folkeskolen.  Heri siger han at reformtilhængerne nu må stille sig spørgsmålet: Hvordan kan det være at reformen helt åbenlyst er ved at køre folkeskolen i sænk? Nogle vil svare at implementeringen og løgnene op til reformens vedtagelse og den bizarre lockout er skyld i problemerne, andre manglende tid, opbakning og resurser, og andre igen at de problemer der måtte være, er lokale og ikke iboende reformen. Dertil vil de alle nævne at det hele handler om tålmodighed.

Medarbejderborgere
BDM skriver desuden i kronikken at det pædagogiske paradoks ikke findes i skolereformens tænkning, og derfor er vi som folkestyre truet i en hidtil uset grad: ”Hvis vi som land hører op med at opdrage kommende generationer i den frie omgang med kulturens ånd, sprog og fag og i stedet træner dresserede, arbejdsmarkedsparate opportunister, er der intet at bygge et land på. (…) Det er de frie og tænkende borgere vi opdrager, der skal skabe sig en fremtid sammen, ikke statsadministrationens forestillinger om fremtiden der skal skabe medarbejderborgere.”

(1) Brian Degn Mårtensson er uddannet lærer og lektor ved University College Sjælland. Link til BDMs hjemmeside   
(2) Link til BDMs blog på folkeskolen.dk

Emner

Målgruppe