Corona - Ret til barselsdagpenge

Ret til barselsdagpenge ved pasning af børn, der er smittet med corona eller hjemsendte som nær kontakt

Når børn under 14 år hjemsendes som følge af coronasmitte i dagtilbud, skole eller institution m.v., har en af barnets forældre ret til barselsdagpenge under pasningen. Det samme gælder, hvis barnet er konstateret smittet med corona og derfor skal være hjemme.

Denne regel blev vedtaget i Folketinget 9. december 2021, men den har tilbagevirkende kraft og dækker perioden fra og med 23. november 2021 til og med 28. februar 2022. I perioden kan der sammenlagt udbetales op til 10 fraværsdage for det enkelte barn.

Efter overenskomsterne er der kun mulighed for løn ved pasning af et sygt barn den første og anden sygedag, og der er ingen ret til løn i forbindelse med pasning af et barn, der er hjemsendt som nær kontakt til en coronasmittet. Men der er nu mulighed for at få barselsdagpenge.

Det er en betingelse, at forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og forælderen må ikke have afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet. Samtidig kan der ikke betales barselsdagpenge, hvis lønmodtageren holder ferie. Deler forældrene bopæl, skal begge forældre opfylde betingelserne. Under de tidligere regler på området var det i øvrigt et krav, at alle omsorgsdage skulle være afholdt først. Det er ikke længere tilfældet.

Der ansøges om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

 

Emner

Målgruppe