Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

Indkaldelse til  ordinær generalforsamling d. 8. marts 2021.

Generalforsamlingen foregår virtuelt via Teams.

Referat generalforsamling 2021

Endelig dagsorden:

- Valg af dirigent 

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

Beretning

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds  Særlig Fond

- Indkomne forslag.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest d. 26. februar 2021.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 3. marts 2021. Forslag til kontingent: Se den skriftlige beretning.

Da generalforsamlingen foregår virtuelt, er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker pr. mail til 086@dlf.org. Ved tilmelding til generalforsamlingen vil du få tilsendt et link pr. mail, som du vil kunne benytte til at tilgå generalforsamlingen.

Tilmelding senest d. 3. marts 2021.