Arbejdsliv

 • Løn
  Hvad skal du have i løn?

  Din løn består af flere  dele. Nogle er centralt aftalt og nogle lokalt. Derfor vil lønnen også være forskellig i de tre kommuner kredsen dækker.

  Vi har regnet den aktuelle løn ud for lærere og børnehaveklasseledere så du kan se om lønnen passer. Bemærk at ikke alle løndele er medtaget i bergningerne - fx tillæg for undervisning ud over 750 timer.

 • Arbejdstid
  Regler for din arbejdstid

  Lærernes arbejdstid er bestemt af Lov 409. Loven giver mulighed for at der kan forhandles en arbejdstidsaftale med de enkelte kommuner, men det har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre i Øhavets Lærerkreds' område.

  Vi har dog indgået nogle lønaftaler som på visse punkter har med arbejdstiden at gøre. Det er indarbejdet i den såkaldte Grønspættebog der giver et overblik over Lov 409's bestemmelser.

  Se Grønspættebogen for de tre kommuner.

 • Rådgivning
  Du kan få rådgivning af kredsen

  Som medlem kan kredsen rådgive dig om forskellige forhold. Kredsens konsulent tilbyder rådgivning angående bl.a. barsel, pension og efterløn.

  Du er altid velkommen til at kontakte kredskontoret for at aftale tid til en samtale.

  Hovedforeningen kan også tilbyde dig rådgivning

 • TR-assistancen
  Nogle få opmærksomhedspunkter

  Der er mange regler at holde styr på for en TR.
  Nogle få, men vigtige, er listet op her.

  Flere regler kan findes i TR-håndbogen på DLF's hjemmeside eller på kommunale hjemmesider.

Sinatur-hoteller

Sinatur-hoteller

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller til ferieophold.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring: Et godt supplement til den gruppelivsforsikring du har i forbindelse med din ansættelse.

Feriehuse

Feriehuse

DLF disponerer over seks feriehuse som kan lejes af medlemmer og ansatte.

Medlemslån

Medlemslån

Som medlem kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr.