Arbejdsskader

Mulighed for hjælp

Bliver du udsat for en arbejdsskade, har du mulighed for at få hjælp via Øhavets Lærerkreds og Danmarks Lærerforening. Vi kan hjælpe dig med de problemer, der kan være i relation til arbejdsskaden og rådgive dig under sagens forløb.

Du skal i første omgang sikre dig, at arbejdsskaden er anmeldt. Du kan få hjælp til dette af din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på arbejdspladsen. 

Hvis du ønsker, at DLF skal hjælpe dig i forbindelse med behandlingen af skaden i Arbejdsskadestyrelsens, skal du udfylde og indsende et indberetningsskema HUSK: De to omtalte fuldmagter samt de nævnte bilag!

Har skaden konsekvenser for dine ansættelsesforhold i form af længerevarende sygemelding, afsked eller andet, er det vigtigt, at du kontakter os for at få individuel rådgivning.

Du kan kontakte os på 6221 0162