Ret til 5 dages omsorgsorlov

Ny ret til omsorgsorlov uden løn

Den 2. august 2022 trådte en ny lov i kraft, hvorefter en lønmodtager har ret til ulønnet omsorgsorlov med henblik på personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, som har en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Retten gælder også en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. Medarbejderen har dog ikke ret til løn fra virksomheden underomsorgsorloven.

Lønmodtageren har maksimalt krav på omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert kalenderår. Dagene kan holdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt dokumenterer behovet for omsorgsorlov evt. gennem en lægeerklæring. Udgifter i den forbindelse skal betales af lønmodtageren.

Når lønmodtageren har været på omsorgsorlov, har vedkommende ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde og arbejdsvilkår.

Med den nye lov får lønmodtagere med mindst seks måneders ansættelsen også ret til at anmode arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre til omsorgsformål i en periode.

Arbejdsgiveren skal besvare anmodninger inden for et rimeligt tidsrum.

En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne ønsker at tage omsorgsorlov eller få ændrede arbejdstider eller -mønstre. Hvis dette alligevel sker, så har lønmodtageren krav på en godtgørelse.

Medarbejderen vil have ret til to omsorgsdage fra 2. august 2022 og frem til 31. december 2022, som en overgangsregel.

 

Emner

Målgruppe