Mangfoldige læringsmiljøer

Inklusionsundersøgelse

Kredsen har i 2022 gennemført en medlemsundersøgelse omkring erfaringerne med mangfoldige læringsmiljøer. Se resultaterne fra Svendborg her:

Opsamling Mangfoldige læringsmiljøer 

Medlemmers kommertarer 

Emner

Målgruppe