Øvrige links

Borger.dk Pensionsinfo LP
DSE - Danske Skoleelever  
Den Danske Lærerstands Begravelseskasse Retsinformation
  Sinatur
EVA Danmarks Evalueringsinstitut Skole og forældre
Folketinget Skolelederne
Forenede Gruppeliv  De Studerendes Råd
  Styrelsen for it og læring
Høringsportalen UddannelsesGuiden
KL - Kommunernes Landsforening Undervisningsministeriet
KORA  
Forhandlingsfællesskabet - tidligere: KTO  
Lærernes Pension  
TÆNKETANKE  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.
Cepos    Cepos er en uafhængig tænketank der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt.
Cevea Cevea er en progressiv centrum-venstre tænketank der kæmper for åbne, forpligtende og frisættende fællesskaber. Tænketanken vil bidrage til at forny idékampen i Danmark og puste liv i idealismens flamme.
Sophia Sophia vil bidrage til udviklingen af uddannelsessektoren på en måde der vil støtte den enkeltes og fællesskabets, det offentliges og erhvervslivets muligheder i forhold til globaliseringens udfordringer.
Medier