Øvrige links

Borger.dk Pensionsinfo LP
DSE - Danske Skoleelever  
Den Danske Lærerstands Begravelseskasse Retsinformation
  Sinatur
EVA Danmarks Evalueringsinstitut Skole og forældre
Folketinget Skolelederne
Forenede Gruppeliv  De Studerendes Råd
FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) Styrelsen for it og læring
Høringsportalen UddannelsesGuiden
KL - Kommunernes Landsforening Undervisningsministeriet
KORA  
Forhandlingsfællesskabet - tidligere: KTO  
Lærernes Pension  
TÆNKETANKE  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.
Cepos    Cepos er en uafhængig tænketank der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt.
Cevea Cevea er en progressiv centrum-venstre tænketank der kæmper for åbne, forpligtende og frisættende fællesskaber. Tænketanken vil bidrage til at forny idékampen i Danmark og puste liv i idealismens flamme.
Sophia Sophia vil bidrage til udviklingen af uddannelsessektoren på en måde der vil støtte den enkeltes og fællesskabets, det offentliges og erhvervslivets muligheder i forhold til globaliseringens udfordringer.
Medier