Løn og vilkår

Løn

Øhavets Lærerkreds forhandler løn og arbejdstid med kredsens tre kommuner. Aftalerne bygger på eller supplerer de centrale aftaler. Via ovenstående menupunkter kan de aktuelle månedslønninger ses.

Lærere er på Ny Løn

Lønsystemet består af 3 elementer, grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Lærernes grundløn er trin 31 + 3.000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter 4 års beskæftigelse efter endt læreruddannelse får man et kvalifikationstillæg så man er på trin 35 + 3000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter yderligere 4 år kommer man på trin 40. Igen efter 4 år fås et tillæg på 10.000 kr. (31.03.2000 niveau).

En gruppe lærere ansat før april 1992 er på en personlig ordning, og følger det tidligere lønforløb.

Børnehaveklasseledere er på Ny Løn
Børnehaveklasseledere er på Ny Løn. Lønsystemet består af 3 elementer, grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. Børnehaveklasseledernes grundløn er trin 28 + 2.000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter 4 års beskæftigelse efter endt grunduddannelse får man et kvalifikationstillæg så man er på trin 31 + 2.000 kr. (31.03.2000 niveau). Efter yderligere 4 år kommer man på trin 33. Igen efter 4 år stiger man til trin 37.

En gruppe børnehaveklasseledere ansat før april 1992 er på en personlig ordning, og følger det tidligere lønforløb.

DLF_løn

Link til Løn og penge på DLF's hjemmeside