Kreds 86 og DLF Links

Tænketanke

På denne side er der samlet nogle links til udvalgte tænketanke.

Arbejderbevægelsens ErhvervsrådArbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.
AE ønsker en samfundsudvikling hvor økonomisk vækst og velstand ikke fører til øget ulighed og nye sociale skel.
Cepos   Cepos er en uafhængig tænketank der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt.
CeveaCevea er en progressiv centrum-venstre tænketank der kæmper for åbne, forpligtende og frisættende fællesskaber. Tænketanken vil bidrage til at forny idékampen i Danmark og puste liv i idealismens flamme.
SophiaSophia vil bidrage til udviklingen af uddannelsessektoren på en måde der vil støtte den enkeltes og fællesskabets, det offentliges og erhvervslivets muligheder i forhold til globaliseringens udfordringer. Dette anses for væsentligt med henblik på at sikre velfærdsudviklingen og den nationale, demokratisk funderede sammenhængskraft.

Beskrivelserne er hentet fra tænketankenes hjemmesider hvor der kan ses en mere udførlig præsentation af de enkelte tænketanke.