Publikationer

Krænkelser

Verbale og digitale - hvad stiller vi op?

Hent folder her

 

Registrering af vold og overgreb

En folder om dig og dit arbejdsmiljø.

Hent folder her

 

Miniguide - Godt arbejdsmiljø fra A-Å

Overblik over centrale emner i arbejdsmiljøarbejdet.

Læs publikationen her

Arbejdspladsens indretning

At-vejledning A1.15

Foreningen har udarbejdet en inspirationsguide vedr. arbejdspladsens indretning. Den kan ses på dette link til DLF's hjemmeside.

Når klokken ringer

Hæftet er kommet i en ny udgave. Det kan bruges som opslagsværk for de lærere der underviser i lokaler hvor der stilles særlige krav til sikkerhed. Samtidig kan vejledningen bruges af skolens ledelse i forbindelse med indkøb, indretning, vedligeholdelse af bygninger mv., og på forvaltnings- og projekteringsniveau når der skal bygges nyt eller renoveres.

Se hæftet herSådan skaber du en ny kultur

Pjece fra Øhavets Lærerkreds med 7 råd til hjælp til at skabe en ny kultur på fusionerede arbejdspladser. Beregnet til udprintning med for- og bagside.

Hent pjeceNy lærer

Temahæfte fra Branchearbejdsmiljørådet for Undervisning og Forskning om modtagelse af nyuddannede lærere.

Hæftet er en håndsrækning til skolerne vedr. indslusning af nyuddannede lærere. Hæftet er tredelt med fokus på områderne opgaver og udfordringer for den nye lærer, hvordan skolen støtter den nye lærer, og hvordan man kan se den nye lærer som en resurse for skolen – en der giver mulighed for refleksioner over eksisterende undervisningspraksis. Desuden fremhæver hæftet de seks såkaldte guldkorn. Seks faktorer der har stor betydning for trivsel og arbejdsglæde:
indflydelse, mening, en vis grad af forudsigelighed, social støtte, anerkendelse/feedback og balance mellem forudsætninger og krav.

Hæftet kan downloades fra  www.arbejdsmiljoweb.dk/nylærer Stresshåndbogen

'Stop Stress - skab trivsel i fællesskab' er titlen på Det Personalepolitiske Forum's stresshåndbog. Bogens hovedtema er hvordan man kan arbejde med arbejdsbetinget stress, psykisk arbejdsmiljø og trivsel på jobbet - med særlig fokus på de kommunale og regionale arbejdspladser. Læs mere her: www.personaleweb.dk/stresshaandbogenKonflikthåndtering

På Arbejdsmiljøweb.dk kan findes forskellige hæfter om forebyggelse af vold og konflikter. Brug dette link.Godt skolebyggeri

Hjemmesider med gode råd om skolebyggeri: www.godtskolebyggeri.dk
Hjemmesiden er først og fremmest rettet mod ansatte, ledere og elever som står over for at skulle i gang med et nybyggeri eller en ombygning.


Stress-politik

Overenskomst 05 forpligter samarbejds/MED-udvalgene til at aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.

DLF har udsendt et notat til kredsene om Stress i MED-aftalerne. Her listes nogle muligheder op man bør overveje at tage i anvendelse for at forhindre at medarbejderne overbelastes:

  • Vælge medarbejdere med særligt gode forudsætninger for netop at klare en bestemt vanskelig opgave. Det kunne også være et særligt velfungerende team. Man skal her sikre, at disse medarbejdere/team ikke herved belastes så voldsomt, at de efterfølgende skades af opgaven.
  • Sætte to medarbejdere på opgaven samtidig – enten i alle timer eller i nogle udvalgte timer
  • Dele arbejdsbyrden med flere permanent eller i perioder
  • Sikre variation i opgaver og belastning
  • Udvikle de pågældende medarbejderes faglige og personlige resurser gennem uddannelse, supervision, konsulentstøtte, ledelsesmæssig støtte ellerkollegial støtte.
  • Styrke arbejdspladsens fælles ressourcer til at håndtere vanskelige situationer gennem udarbejdelse af fælles retningslinjer for accept af uro, aggression, trusler o.l.
  • Styrke den enkelte medarbejders ressourcer via efter- og videreuddannelse
  • Styrke arbejdspladsens arbejde med at skabe fælles holdninger og udvikling

Det Personalepolitiske Forum er udgiver af Stress Magasinet for at sætte fokus på det forebyggende arbejde med stress.