Hvorfor være medlem?

Dette spørgsmål bliver vi af og til stillet af medlemmer, der har meget andet at bruge deres penge til end at betale kontingent til Danmarks Lærerforening. Herunder gives 11 af de mange gode grunde, der kan anføres:

 

  1. Du kan deltage i de demokratiske valg af hovedstyrelsesmedlemmer og kredsstyrelsesmedlemmer.

  2. Du styrker fagbevægelsen, der er en del af det arbejdsmarkedssystem, der har gjort den danske model til en succes.

  3. Du sikrer, at lærerne får indflydelse på love og bekendtgørelser der vedrører folkeskolen.

  4. Du styrker den fagforening, der skal forhandle din løn og dine arbejdsvilkår.

  5. Du  kan få hjælp og vejledning på dit lokale kredskontor i kritiske situationer.

  6. Du opnår ret til at få understøttelse, hvis der opstår en situation hvor foreningen kommer ud i en konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

  7. Du er med til at sikre at tillidsrepræsentanterne får en så god uddannelse som muligt.

  8. Du støtter en forening, der giver lærerne mulighed for at præge udviklingen af samfundet.

  9. Du kan deltage i møderne i de faglige klubber på skolerne.

  10. Du bidrager til, at foreningen har ressourcer til at øve indflydelse på det pædagogiske arbejde.

    11. Du får adgang til foreningens mange medlemsfordele.