Blanketter

Køreseddel som word-fil 

Køreseddel som pdf-fil

Køreseddelen (word-fil) kan også udfyldes elektronisk og sendes til kredsen som vedhæftet fil - gem først på egen pc. Evt. dokumentation for andre udgifter i forbindelse med kørslen kan også vedhæftes som indscannede filer. Køreseddelen skal  ikke underskrives hvis den indsendes elektronisk.

Timedagpengeblanket pdf

Timedagpengeblanket word