Løn og vilkår Ferie

6. ferieuge

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af ferieåret, du holder den 6. ferieuge. Du kan holde den samlet eller som enkeltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, skal du så tidligt som muligt give din leder besked.

Arbejdsgiveren skal så vidt muligt under hensyntagen til arbejdets udførelse og virksomhedens drift imødekomme den ansattes ønske, herunder tage hensyn til ansatte med skolesøgende børn.

Hvis du vil holde den 6. ferieuge, skal du give din leder besked om hvornår så tidligt som muligt i løbet af ferieåret.

Hvis du ikke vil holde den 6. ferieuge, har du ret til at få den udbetalt i stedet for. Du kan også aftale med din leder at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår.  

Du skal senest ved ferieårets begyndelse den 1. maj (medmindre lederen har bestemt en anden dato) give din leder besked om, om du vil holde den 6. ferieuge, eller om du vil have den udbetalt eller ønsker den flyttet.

Har du valgt at få 6. ferieuge udbetalt, skal de udbetales umiddelbart efter ferieårets afslutning. Ferieåret slutter d. 30/4, hvorfor udbetalingen gerne skulle være på lønsedlen i slutningen af maj. Bemærk, at dette intet har med den særlige feriegodtgørelse at gøre. En del af særlig feriegodtgørelse, svarende til 1,15 % af det foregående års ferieberettigede løn, udbetales med lønudbetalingen for april. De reststerende 1 % udbetales af to omgange med lønudbetalingen for maj og august.