Løn og vilkår Ferie

Kollektiv ferielukning

Ferie er i ikke det samme som skolelukningsperioden, men kun de dage, hvor lærernes og børnehaveklasseledernes ferie er placeret.

Hvis du er i tvivl om, hvilke dage der på den enkelte skole regnes for feriedage (lærernes feriedage er ikke lig med elevernes fridage), kan du spørge på din skole. Der kan, efter at de nye arbejdstidsregler er indført, være forskelle fra skole til skole/arbejdsplads til arbejdsplads.
Et ferieår går fra 1/9 til 31/8 året efter. Den ferie, man optjener i denne periode, kan afholdes i afholdelsesperioden, som består af ferieåret plus de fire måneder frem til årsskiftet.