Løn og vilkår Sygefravær

Barns sygdom

Barns 1. og 2. sygedag

Du kan få fri med løn på barnets 1. og/eller 2. sygedag, hvis du er ansat i en kommune, en region eller i staten.

For at du kan tage barnets 1. og/eller 2. sygedag, skal barnet være under 18 år, og du skal være sammen med barnet under sygedagene. Du kan også få fri, selvom du ikke er barnets biologiske forælder, adoptivforælder eller har forældremyndigheden.

Det vil altid være din arbejdsgiver, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om du kan få fri på barnet 1. og/eller 2. sygedag. Arbejdsgiveren laver vurderingen ud fra barnets alder og sygdom, og om der er forhold på arbejdspladsen, der betyder, at du ikke kan få fri.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du senest skal spørge din leder, om du kan tage barnets 1. og/eller 2. sygedag kan du spørge din tillidsrepræsentant. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte kredsen på tlf. 6221 0162.

Hvornår tæller barnets 1. og/eller 2. sygedag fra? 

Hvis barnet eksempelvis bliver sygt en søndag, hvor du har fri, er søndag barnets 1. sygedag. Hvis barnet fortsat er sygt mandag, vil du her kunne holde barnets 2. sygedag. Hvis barnet fortsat er sygt tirsdag, har du brugt både barnets 1. og 2. sygedag og må finde en anden løsning.

Hvor mange barnets 1. og 2. sygedage kan du tage 

Der er to sygedage per barn per sygdomsperiode. Hvis I eksempelvis er to forældre, har I altså to sygedage per barn til deling. En af forældrene kan tage begge dage, eller I kan dele dem mellem jer, så den ene forælder tager barnets 1. sygedag, mens den anden forælder tager barnets 2. sygedag. I kan ikke begge få fri på samme sygedag.

Hvis barnet er sygt flere gange, kan du for hver sygdomsperiode tage barnets 1. og/eller 2. sygedag, hvis din leder vurderer, at du kan få fri.