Løn og vilkår Sygefravær

Lægeerklæringer

Din leder har mulighed for at bede om en lægeerklæring, hvoraf sygdommens skønnede længde fremgår. Lederen kan også bede om, at lægeerklæringen indeholder oplysninger om, hvilke konkrete funktionsbegrænsninger sygdommen medfører på arbejdspladsen. Det er arbejdspladsen, som betaler for lægeerklæringen, når man er blevet bedt om at indhente en.

Ved længere sygdomsforløb kan der udarbejdes en mulighedserklæring. Af mulighedserklæringen skal det fremgå, hvilke opgaver den syges helbred tillader han/hun udfører, samt i hvilket omfang medarbejderen kan påbegynde sit arbejde.