Løn og vilkår Sygefravær

Sygdom eller ulykke i familien

Hvis et nært familiemedlem er ude for en ulykke eller bliver alvorligt syg, kan du få fri fra dit arbejde.

Ulykker og akut sygdom

Hvis der sker en ulykke, eller der opstår akut sygdom i din familie, kan du få fri med løn i en kortere periode. Hvis du er ansat i staten, kan du få fri uden løn. Det er din arbejdsgiver, der afgør, om du kan få fri, og hvor længe du har fri.

Barn indlagt på hospitalet

Hvis dit barn på under 14 år bliver indlagt på hospitalet, har du ret til fri med løn i op til 10 dage om året. Hvis du er ansat i staten, har du ret til fri med løn i op til 5 dage om året. Det gælder, selvom barnet under indlæggelsen er hjemme. De 5 eller 10 dage kan holdes som enkeltdage eller samlet.

De 5 eller 10 dage gælder per barn, ikke per forælder. Det vil sige, at I skal dele de 5 eller 10 dage mellem jer, hvis I begge vil holde fri. I kan også vælge, at den ene forælder tager samtlige 5 eller 10 dage.

Din arbejdsgiver kan på hvert et tidspunkt forlange at få dokumentation for, at barnet er indlagt.

Pasning af alvorligt sygt barn

Hvis dit barn på under 18 år bliver alvorligt syg, har du ret til at holde fri med løn, hvis du er ansat i en kommune eller en region. Hvis du ikke er ansat i en kommune eller region, kan du få dagpenge.

Udbetaling Danmark skal i begge tilfælde vurdere, om du kan bruge rettigheden til fri med løn eller dagpenge. Hvis Udbetaling Danmark vurderer, at du kan det, skal din arbejdsgiver give dig fri.

Udbetaling Danmarks vurdering giver dig mulighed for løn eller dagpenge i 52 uger, men din arbejdsgiver skal kun give dig fri i en måned. Du kan aftale mere med din arbejdsgiver, hvis barnet fortsat er sygt. Du skal selv give besked til Udbetaling Danmark, når du ikke længere passer barnet.

Læs mere om dagpenge i forbindelse med pasning af et alvorligt sygt barn her.

Pasning af nærtstående med nedsat funktionsevne

Hvis en nærtstående (kan være et familiemedlem) har nedsat funktionsevne eller en kronisk eller langvarig lidelse, har du ret til at få fri fra dit arbejde i et år for at passe vedkommende. Du får ikke løn i perioden, men vil i stedet få en månedlig udbetaling af din bopælskommune. Din kommune kan fortælle dig, hvor meget udbetalingen er på.

Du har kun ret til fri, hvis socialforvaltningen i din bopælskommune vurderer, at du kan få fri til at passe den nærtstående. Hvis Socialforvaltningen vurderer, at du kan det, skal din arbejdsgiver give dig fri.

Pasning af døende i hjemmet

Du kan få fri med løn til at passe en nærtstående (kan være et familiemedlem), der gerne vil dø i sit eget hjem. Det er socialforvaltningen i din bopælskommune, der vurderer, om du kan få fri. Du skal fortælle din arbejdsgiver, i hvilken periode du forventer at holde fri.

Du skal senest to hverdage efter, at den nærtstående dør, give din arbejdsgiver besked. Medmindre du aftaler andet med din arbejdsgiver, skal du begynde at arbejde igen 14 dage efter dødsfaldet.

Hvis du af andre årsager end den nærtståendes død ikke længere skal passe vedkommende, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked. Medmindre andet er aftalt, skal du begynde at arbejde igen, senest 14 dage efter du er stoppet med at passe den nærtstående.