Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling mandag d. 9. marts 2020 18.15-ca. 21.00 (med efterfølgende spisning) Sted: Fremtidsfabrikken II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg
Til styrelsen blev valgt:

Formand: Lone Clemmensen

Styrelsesmedlemmer:
Lene Kingo Laursen (Kommunerepræsentant Svendborg), Pia Ewe Jensen, Gitte Storm Henriksen, Allan Østergaard Hansen, Anne-Sophie Askjær (Kommunerepræsentant Ærø), Susanne Mortensen (Kommunerepræsentant Langeland).

1. suppleant til Styrelsen: Nikolas Ioannou

2. suppleant til Styrelsen: Anne-Sophie Askjær

Kritiske revisorer: Michael Vigel Jensen, Steen Pilgaard Toft

Suppleant kritiske revisorer: Morten Sommer

Indkaldelse

Endelig dagsorden:

Ordinær generalforsamling

- Valg af dirigent Forslag Niels Munkholm Rasmussen

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Forslag til vedtægtsændringer

- Beretning

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds Særlig Fond

- Indkomne forslag.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent, se   beretning 

- Valg, jf. §§ 8 og 9

   Formandsvalg

   Nikolas Ioannou, Skårup Skole

    Lone Clemmensen, Thurø Skole

   Valg af kredsstyrelsesmedlemmer:

   Valgoplæg:

   Lene Kingo Laursen, Centerafdelingen

   Gitte Storm Henriksen, Nymarkskolen

   Anne-Sophie Askjær, Marstal Skole

   Pia Ewe Jensen, Issø-Skolen

   Susanne Mortensen, Humble Skole

   Allan Østergaard Hansen, Skårup Skole 

 

Kandidatforslag skal være formanden i hænde senest d. 29. februar 2020 og være bilagt en erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

Valgoplæg sendes til kredsen og lægges på hjemmesiden løbende. Sidste frist for indsendelse af valgoplæg er d. 5. marts 2020.

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest d. 28. februar 2020.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 5. marts 2020.

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest d. 24. februar 2020 til din tillidsrepræsentant eller til 086@dlf.org