Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling mandag d. 14. marts 2022 kl. 17.15. Der vil være spisning efter generalforsamlingen. Sted: Tåsingeskolen, Centerafdelingen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg
Til styrelsen blev valgt:
Kredsformand: Lone Clemmensen
Styrelsesmedlemmer: Lene Kingo Laursen, Tea Wagtberg Rasmussen, Gitte Storm Henriksen, Steen Agersø, Susanne Mortensen
Suppleanter: Morten Sommer, Pia Ewe Mikkelsen
Kritiske revisorer: Michael Vigel Jensen, Steen Pilgaard Toft
Suppleant: Knud-Erik Nogel Eriksen 

Endelig dagsorden:

- Valg af dirigent Forslag Mette Sigfusson

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

- Beretning

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds og Særlig Fond

- Indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer Øhavets Lærerkreds og Særlig Fond

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent, se beretning 

- Valg, jf. §§ 8 og 9

   Opfordring til at stille op til kredsstyrelsen

   Formandsvalg

   Kandidater: Lone Clemmensen

   Valg af kredsstyrelsesmedlemmer

   Kandidater:

   Valgoplæg:

   Lene Kingo Laursen

   Steen Agersø

   Tea Wagtberg Rasmussen 

   Susanne Mortensen

   Gitte Storm Henriksen

Kandidatforslag skal være formanden i hænde senest d. 5. marts 2022 og være bilagt en erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

Valgoplæg sendes til kredsen og lægges på hjemmesiden løbende. Sidste frist for indsendelse af valgoplæg er d. 5. marts 2022.

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest d. 4. marts 2022.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 9. marts 2022.

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest d. 1. marts 2022 til din tillidsrepræsentant eller til 086@dlf.org