Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling mandag d. 13. marts 2023 kl. 17.30. Der vil være spisning efter generalforsamlingen. Sted: FGU Syd- og Midtfyn, Ryttervej 59, 5700 Svendborg

Endelig dagsorden:

- Valg af dirigent Forslag Mette Sigfusson

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

Beretning

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds og Særlig Fond

- Indkomne forslag Forslag til budgetudvidelsespulje på 500.000 kr.

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent, se beretning 

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest d. 3. marts 2023.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 8. marts 2023.

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest d. 28. februar 2023 til din tillidsrepræsentant eller til 086@dlf.org