Kreds 86 og DLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling mandag d. 11. marts 2024 kl. 17.15. Der vil være spisning efter generalforsamlingen. Sted: Samlingssalen Areanaen, Tåsingeskolen, Svendborg. Evt. parkering ved Tåsingehallen.

Endelig dagsorden:

- Valg af dirigent Forslag Mette Sigfusson

- Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden

Beretning

- Regnskaber Øhavets Lærerkreds og Særlig Fond

- Indkomne forslag 

 Forslag til vedtægtsændringer

- Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent, se beretning 

- Valg jf. §§ 8 og 9

   Opfordring til at stille op til kredsstyrelsen

Formandsvalg

   Kandidater: Lone Clemmensen valgoplæg

   Valg af kredsstyrelsesmedlemmer

   Kandidater:

   Steen Agersø

   Mette Skovgaard Andersen valgoplæg

   Susanne Mortensen valgoplæg

   Gitte Storm Henriksen valgoplæg

 

- Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være kredskontoret i hænde senest d. 1. marts 2024.

Beretning, budget, regnskab og forslag til kontingent vil kunne læses her på hjemmesiden senest d. 6. marts 2024.

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen til kredskontoret senest d. 1. marts 2024 til din tillidsrepræsentant eller til 086@dlf.org